İstanbul Çikolata Kisti Tedavisi

Çikolata kisti tedavisi İstanbul, endometriozis adı verilen hastalık sonucu yumurtalıkta ortaya çıkan kistlerin çeşitli yöntemlerle tedavi edilmesidir. Bu kistlere çikolata kisti adı verilir ve tıpta endometrioma olarak isimlendirilir. Endometrium adı verilen rahim içi dokusunun rahim dışında ve yumurtalıklarda gelişmesi sonucu endometriozis rahatsızlığı ortaya çıkar ve yumurtalıkta kistler meydana gelir. Bu kistler kişide ağrı, karın bölgesinde şişlik, hamile kalamama gibi şikayetlere sebep olabilir. Ağrı, özellikle adet dönemiyle ilişkili olabilir. Çikolata kisti tedavisi için mutlaka alanında uzman kadın hastalıkları ve doğum doktorlarıyla görüşülmeli ve tedavi süreci planlanmalıdır.

Çikolata kisti tedavisi, kistin yol açtığı semptomlara ve kistlerin boyutuna bağlı olarak ilaç tedavisi ile veya cerrahi yöntemler ile gerçekleştirilebilir. Tedavi yönteminin seçimine doktorun yönlendirmeleri dahilinde hasta ve doktor birlikte karar vermelidir. Bazı durumlarda, tedavi sürecinden sonra kistlerin tekrarlama ihtimali söz konusu olabilir. Tedaviden sonraki ilk 2 yıl içerisinde kistlerin tekrarlama oranı %10-20’dir. Dolayısıyla çikolata kisti tedavisinde uygulanan yöntemden bağımsız olarak kistlerin tekrarlama ihtimali vardır.

Çikolata kisti tedavisi ve tedavi yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.

Çikolata Kisti Nedir?

Tıpta over olarak isimlendirilen, vücutta yumurtlama ve gebelik fonksiyonlarının gerçekleşmesinde görev alan yumurtalıklar kadın üreme sisteminin çok önemli bir parçasıdır.  Bazı kişilerde, çeşitli sebeplere veya hastalıklara bağlı olarak yumurtalıklarda kist gelişimi olabilir. Çikolata kisti, yumurtalıklarda gelişen, içi katran benzeri bir sıvıyla dolu, kahverengi renkli bir kisttir.

Çikolata kistlerine endometriozis hastalığı sebep olmaktadır. Normalde rahim iç dokusu olan endometrium, endometriozis sonucu rahim dışı dokularda da gelişmeye başlar. Endometrium adı verilen bu dokunun yumurtalıklarda gelişmesi sonucu çikolata kistleri oluşur. İçlerindeki sıvının çikolataya benzemesi sebebiyle bu ismi almışlardır, tıpta endometrioma olarak adlandırılırlar. Kistler, boyutlarına ve oluşum yerlerine bağlı olarak hastalarda farklı şikayetlere yol açarlar.

Endometriozis Nedir?

Endometrial doku, uterus olarak da adlandırılan rahmin iç tabakasını oluşturur. Bu doku, gebeliği kolaylaştırmak için adet döngüsü sırasında kalınlaşarak döllenmiş yumurtanın rahme tutunmasını sağlar. Gebelik gerçekleşmediğinde ise dökülerek tekrar eski haline döner. Endometriozis, endometrial dokunun rahmin iç kısmı dışında yumurtalık, fallop tüpleri veya karın boşluğu gibi alanları kapsayacak şekilde genişlemesi sonucu oluşan rahatsızlıktır.

Endometriozis, kadınlarda sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır ve endometrial dokunun yumurtalıklarda gelişmesi sonucu burada endometrioma adı verilen kistler oluşur. Bu kistler kadınlarda ağrılı cinsel ilişki, ağrılı adet kanamaları, kronik pelvik ağrı, gebe kalmada zorluk yaşama gibi şikayetlere neden olur.

Çikolata Kisti Neden Olur?

Çikolata kistleri endometriozis hastalığının bir sonucu olarak yumurtalıklarda ortaya çıkar. Endometriozis hastalığının sebepleri ise henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat hastalığın en önemli gelişim sebebi olarak, normal adet döngüsünün kanama döneminde vücuttan kan ile dışarı atılan endometrial dokunun geriye doğru akması gösterilmektedir. Endometrial doku, burada fallop tüpleri ile karın içinde yer alan organlara tutunup gelişerek endometriozis hastalığına sebep olur. Doku bu organlar yerine yumurtalıklarda gelişirse çikolata kistleri ortaya çıkar.

Hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan diğer faktörler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Çeşitli bağışıklık sistemi hastalıkları
  • Genetik yatkınlık
  • Endometrial hücrelerin dolaşım sistemi ve lenfatik sistem aracılığıyla vücuda yayılması

Çikolata Kisti Belirtileri

Kişideki endometriozis hastalığı çikolata kistlerine sebep olmuşsa birden çok belirti ile kendini gösterebilir. Yumurtalıklarda çikolata kisti oluşumunun başlıca belirtileri şunlardır:

  • Ağrılı geçen regl dönemi. Tıpta dismenore olarak adlandırılır. Regl kanaması başlamadan önce pelvik ağrılar ile kendini gösterir, ağrıya zaman zaman bel ve karın ağrısı da eşlik edebilir.
  • İdrar yaparken veya dışkılama sırasında görülen, özellikle regl dönemlerinde yoğunlaşan ağrı
  • Cinsel birleşme sırasında veya sonrasında görülen ağrı şikayetleri
  • Şiddeti fazla olan regl kanamaları ve düzensiz görülen ara kanamalar
  • Özellikle regl döneminde yoğunlaşan halsizlik, kabızlık, şişkinlik, mide bulantısı, ishal rahatsızlıkları
  • İnfertilite ve gebe kalma güçlüğü

Çikolata Kisti Tedavisi Nasıl Olur?

Çikolata kisti tedavisi hasta özelinde planlanır. Tedavi planı belirlenmeden önce hastanın genel sağlık durumu, şikayetlerinin türü ve derecesi, hastalığın gelişim durumu gibi faktörler dikkatle incelenmelidir.

Çikolata kisti tedavisinde hastaya çeşitli ilaçların kullanımı önerilebilir. Bu ilaçlar genellikle hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkan ağrıların giderilmesine yöneliktir. Özellikle regl döneminde yoğunlaşan ağrı şikayetlerinin ortadan kaldırılabilmesi için nonsteroidal antiinflamatuar özellikli ilaçlardan yararlanılabilir. Hastanın gebe kalma gibi bir planı yoksa ilaç tedavisi yerine hormon tedavisi de uygulanabilecek yöntemler arasındadır. Hormon tedavisi sırasında vücuda sağlanan hormon takviyesi ile yaşanan ağrılar hafifletilebilir. Fakat bu tip tedaviler çikolata kisti rahatsızlığının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayamaz, ilaç veya hormon kullanımı bırakıldığında endometrial doku yumurtalıklarda tekrar gelişebilmektedir.

Gebelik planı olan hastalarda ise çikolata kisti tedavisinde cerrahi yöntemlere başvurulabilir. İlaç veya hormon tedavisi sonrasında çikolata kistlerinin tekrarlama riski yüksek olduğunda ve bu tedavilerin sonuç vermediği bazı durumlar söz konusu olduğunda da cerrahi yöntemler ile tedavi süreci planlanabilir. Sonucunda, cerrahi bir işlem olan çikolata kisti ameliyatı gerçekleştirilerek kistler yumurtalıklardan temizlenir.

Çikolata Kisti Ameliyatı

Günümüzde çikolata kisti ameliyatları, neredeyse daima, kapalı ameliyat olarak adlandırılan laparoskopik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Ameliyat, tamamen steril bir ameliyathane ortamında ve genel anestezi altında yapılmaktadır.

Göbek deliği veya göbek deliği çevresinde açılacak olan 1 cm’lik küçük bir kesi yardımıyla laparoskopik işlemde kullanılacak kamera hastanın karın bölgesine yerleştirilir. Böylece hastanın iç doku ve organlarının detaylı görüntüsü elde edilir. Laparoskopik kollar ile müdahalenin gerçekleştirilebilmesi için de yine karın bölgesinde yaklaşık 5 mm boyutlarında küçük kesiler yapılır. Bu yöntem ile yumurtalıklardaki kistlere ulaşılır ve yumurtalıklar kist dokularından tamamen temizlenir.

Çikolata Kisti Tekrarlar mı?

Çikolata kistleri, endometriozis hastalığına bağlı olarak gelişim gösterdikleri için tekrarlama riskleri vardır. İlaç ve hormon tedavisi gören hastalarda hormon tedavisinin sonlandırılmasıyla birlikte çikolata kistlerinin yumurtalıklarda tekrar gelişmesi söz konusu olabilmektedir. Tedavi gördükten sonraki 2 yıl içerisinde endometriozis hastalığının tekrarlama oranı yaklaşık %20’dir.

İstanbul Çikolata Kisti Tedavisi Fiyatları

Yukarıda belirtildiği gibi, çikolata kisti tedavisinde farklı yöntemler kullanılabilir. Kullanılacak yönteme göre, tedavi fiyatları da değişiklik göstermektedir. Cerrahi tedavi planlanan durumlarda tedavi fiyatına ek olarak ameliyat ücreti de söz konusu olacaktır. İstanbul çikolata kisti tedavisi fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.