İstanbul İdrar Kaçırma Tedavisi

İdrar kaçırma İstanbul, idrarın çeşitli sebepler dolayısıyla tutulamaması ve istemeden boşaltılması durumudur. Özellikle kadınlarda çok sık görülür ve mesane sarkması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

İdrar kaçırma rahatsızlığına sebep olan faktörler araştırılırken, hastanın pelvik bölgesindeki tüm şikayetler dikkate alınmalıdır. Kadınlarda sıklıkla karşılaşılan idrar kaçırma hastalığının en önemli sebeplerinden biri mesane sarkmasıdır. İdrar kaçırma rahatsızlığı ile ilgili detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.

İdrar Kaçırma Nedenleri

İdrar kaçırma, idrarın istemsizce mesane dışına çıkması, dolayısıyla idrarın tutulamaması ya da kontrol edilememesi durumudur. Mesane, diğer adıyla idrar kesesi ya da idrar torbası, böbreklerden süzülen idrarın toplandığı kesedir. Bu bölgedeki kasların kontrolü beyin tarafından, mesanedeki sinirler vasıtasıyla yapılır.  Mesanenin alt kısmındaki kaslar, kesenin ağzının kapalı kalmasını sağlar.

İdrar kaçırma rahatsızlığının tıptaki ismi “üriner inkontinans” dır. İdrar kaçırma, her yaşta meydana gelebilen bir rahatsızlık olsa da yaş ilerledikçe bu rahatsızlıkla ilgili problemler artmaktadır. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen bir durumdur, fakat kadınlarda görülme olasılığı daha fazladır. İdrar kaçırma, sürekli bir hal aldığı takdirde hastalık niteliği kazanır. Kişinin hayat kalitesini çok ciddi oranda etkileyen ve sosyal bozukluklara sebep olabilen bir rahatsızlıktır.

İdrar Kaçırma Çeşitleri

İdrar kaçırma, aşağıdaki gibi 3 farklı şekilde meydana gelebilir:

  • Stres inkontinansı: Zorlanma, ıkınma, hapşırma, gülme, ağır cisim kaldırma gibi dış tetikleyicilerin etkisiyle mesanedeki basınç artar ve mesane kendiliğinden boşalır. Bu durum kişide çok sık meydana geliyorsa, hastada pelvik organ ve mesane sarkmasından şüphelenilir. Uzun vadede sinir ve kasların zayıflamasından dolayı oluşmaktadır.
  • Sıkışma tipi idrar kaçırma: Bu tip idrar kaçırma rahatsızlığında kişi acil idrara çıkma ihtiyacı hisseder, fakat tuvalete yetişemeyerek idrarını kaçırır. Genellikle suyla yapılan işler sırasında meydana gelir. Sebebi, mesanenin alt kısmındaki dokuların gevşemesi ve sarkması olabilir.
  • Mix tip idrar kaçırma: Sıkışma tipi idrar kaçırma ile stres inkontinans türü idrar kaçırmanın bir arada görüldüğü durumdur.

İdrar Kaçırma Neden Olur?

İdrar kaçırma, yaş gruplarına göre farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Çocuklukta görülen idrar kaçırma vakaları genellikle psikolojik kaynaklıdır. Yetişkinlik döneminde görülen idrar kaçırma vakalarının sebebi ise çoğunlukla pelvik organdaki sarkma ve gevşemelerdir. Bunun dışında, menopoz ya da idrar yolu iltihabı gibi durumlar da idrar kaçırma rahatsızlığına sebep olabilir.

İdrar kaçırma rahatsızlığına sebep olan önemli faktörler şu şekildedir:

  • Cinsiyet: Sıkışma tipi idrar kaçırma, gebelik, doğum ve menopoza bağlı olarak kadınlarda daha sık görülmektedir. Kadınların anatomik yapılarından dolayı, stres inkontinansı da erkeklere oranla kadınlarda daha çok gözlenmektedir.
  • Yaş: Yaş ilerledikçe, mesanedeki ve pelvik organdaki kasların güçsüzleşmesi nedeniyle inkontinans daha sık görülmektedir.
  • Vücut Ağırlığı: Fazla kilolar, pelvik taban kasları üzerindeki basıncın artmasına sebep olur. Bu durum kasların zamanla zayıflamasına ve dolayısıyla inkontinansa neden olabilir.
  • Sigara Kullanımı: Sigara içmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkan kronik öksürük, karın iç basıncının artmasına ve dolayısıyla stres inkontinansa sebep olabilir.
  • Sistemik Hastalıklar: Çeşitli böbrek hastalıkları ve diyabet gibi rahatsızlıklar idrar kaçırma riskini arttırabilir.
  • Doğum Öyküsü: Birden fazla normal doğum yapan kadınlarda ve doğum esnasında kullanılan vakum sonucu geniş yırtıkların ortaya çıktığı kişilerde stres inkontinansı ihtimali yükselmektedir.

İdrar Kaçırma Tanısı  

İdrar kaçırma tanısının konulabilmesi için hasta öyküsünün dikkatli bir şekilde dinlenmesi gerekmektedir. Hastada idrar kaçırmanın ne zaman ve ne şekilde başladığı, hastanın kullandığı ilaçlar, doğum öyküsü, idrar kaçırma rahatsızlığının sıklığı ve şiddeti inkontinans tipinin belirlenmesinde önemli bilgilerdir. Bu bilgiler dışında, idrar kaçırma tanısı için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:

İdrar Günlükleri: Bu yöntemde hasta gün içindeki idrar kaçırma sıklığını, miktarını ve o gün içtiği sıvı miktarını bir deftere not eder. İdrar kaçırma tanısının kesinleştirilebilmesi için etkili bir yöntemdir.

Fiziki Muayene: İdrar kaçırmaya sebep olan anatomik problemlerin belirlenmesi için yapılır.

İdrar Tahlili: Kişide herhangi bir enfeksiyon olup olmadığını anlamak için yapılır.

Postvoid Rezidüel Ölçüm (PVR): Kişi idrara çıktıktan sonra mesanesinde kalan idrar miktarı ince bir kateter yardımıyla veya ultrasonografi kullanılarak ölçülür. Mesanede kalan idrar miktarının fazla olduğu durumlarda, mesanenin sinir ve kas dokusunda bozukluk olma ihtimali, idrar yolu tıkanıklığı ya da idrar yoluyla ilgili problemler değerlendirilir.

Pelvik Ultrasonografi: İdrar kesesinin hacminin tespit edilmesi, böbrek ve idrar yollarındaki problemlerin anlaşılması, tümör, taş ya da tıkanmaların tespitinde kullanılır.

Nörolojik Değerlendirme: Nörolojik değerlendirme ile pelvik sinirlerinin sağlamlığı kontrol edilir.

Stres Test: Mesanesi tamamen doluyken hastadan ıkınması ya da öksürmesi istenir. Bu koşullar altında idrar kaçırma durumuna bakılır.

Ürodinamik Testler: Tanı koymanın zor olduğu durumlarda ürodinamik testlere başvurulur. Bu testlerde idrarın ne kadar süreyle yapıldığı, idrara çıkıldıktan sonra mesanenin hacmi ve basıncı ölçülür.

İdrar Kaçırma Nasıl Tedavi Edilir?

İdrar kaçırma tedavisinde çeşitli tedavi seçenekleri uygulanabilir. Bu tedaviler şu şekildedir:

Kegel Egzersizi: Kegel egzersizi, pelvik kaslarının kuvvetlenmesi için yapılır ve idrar kaçırma probleminin düzelmesini sağlayabilir.

Planlı Tuvalet: Kişiye, tuvalete daha sık gitme alışkanlığı kazandırılarak idrar kaçırma şikayetlerinin azaltılması hedeflenir.

Kilo Verme: Yukarıda belirtildiği üzere, aşırı kilolar mesane üzerindeki basıncı arttırarak idrar kaçırmaya sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple, vücut kütle indeksi 25’in üzerinde olan bireylerin kilo vermesi, idrar kaçırma tedavisinde bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Sigarayı Bırakma: Sigara kullanımı ile doğrudan ilişkili kronik öksürük rahatsızlığı mesane kaslarının düzensiz kasılmasına ve idrar kaçırma problemlerine neden olabilir. Dolayısıyla sigara içmeyi bırakmak tedavi sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.

Vajinal Presser: Mesane sarkmasının olduğu durumlarda veya hastaya cerrahi müdahale uygulanamadığı durumlarda vajinal halka olarak bilinen vajinal presser kullanılabilir. Vajinal presser kullanan kişilerde halkaların düzenli aralıklarla çıkarılıp temizlenmesi gerekmektedir.

Üretral Uçlar: Sık kullanılmamakla birlikte, idrar kaçırmanın sürekli yaşandığı aktiviteler öncesinde bu cihaz idrar yoluna takılabilir. Üretral uçlar tıkaç gibi davranarak idrar kaçırmayı engeller.

İdrar Kaçırma Ameliyatı

İdrar kaçırma tedavisinde yukarıda sıralanan cerrahi dışı yöntemlerin yanında cerrahi tedavi seçeneklerine de başvurulabilir. İdrar kaçırma ameliyatı, sebebe yönelik farklı şekillerde olabilir. Özellikle mesane ve rahim sarkması eşlik eden hastalarda bu organların sarkmalarının tedavisi de gerçekleştirilebilir. Stres inkontinansı görülen vakalarda başarı oranı oldukça yüksektir. Ameliyat sayesinde idrar kaçırma şikayetleri minimuma indirilebilir.

İstanbul İdrar Kaçırma Tedavisi Fiyatları

İdrar kaçırma tedavisi fiyatları, tedavide uygulanan yönteme göre değişiklik göstermektedir. İstanbul idrar kaçırma tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.