İstanbul Laparoskopi

Laparoskopi İstanbul, küçük cerrahi kesiler yardımıyla karın boşluğu ve pelvise ulaşılmasını sağlayan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Hastanın batın bölgesinde açılan, 1 cm boyutlu, oldukça küçük bir cerrahi kesi sayesinde, üzerinde kamera olan cihaz karın içine yerleştirilir.  Bu cihaz sayesinde organlar görüntülenir, elde edilen görüntüler bir ekrana yansıtılarak takip edilir. Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda ise yine batın bölgesinde açılacak olan küçük boyutlu kesiler ile cerrahi işlemler gerçekleştirilebilir.

Laparoskopi işlemi, kapalı ameliyat olarak da bilinmektedir ve açık ameliyatlara göre hastanın iyileşme süreci çok kısa sürmektedir. Sadece tanı koymak amacıyla da gerçekleştirilebilen laparoskopi işlemi sayesinde karın ve pelvis bölgesindeki organlar detaylı olarak görüntülenebilir.

Laparoskopi işlemi ile ilgili detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.

Laparoskopi Nedir? 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tıp alanında da hem doktorların hem de hastaların cerrahi işlemler sırasında konforlu hissetmesini sağlayan birçok gelişme yaşanmıştır. Son dönemlerde tanı ve tedavi amacıyla sıklıkla uygulanmaya başlanan laparoskopi işlemi de bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Laparoskopi yönteminden önce, batın bölgesindeki organların görüntülenebilmesi amacıyla bu bölgeye oldukça büyük bir cerrahi kesi yapılmaktaydı. Fakat laparoskopi işleminde açılan 1 cm’lik bir kesi ile, kameralı cihaz batın bölgesine girip buradaki organları detaylı bir şekilde görüntüleyebilir. Milimetrik iki ya da üç ek kesi ile gereken cerrahi işlemler gerçekleştirilebilir.

Üzerinde kamera bulunan ve organların detaylı görüntülenmesi amacıyla laparoskopi işleminde kullanılan cihaz, laparoskoptur. Laparoskopun ucunda hem yüksek çözünürlüğe sahip bir kamera hem de ışık bulunmaktadır. İnce, tüp benzeri bir cihaz olan laparoskop ile elde edilen görüntüler bir ekrana yansıtılarak detaylı olarak incelenir. 

Tanısal Laparoskopi

Karın veya pelvik bölgesinde yer alan organlarla ilgili şikayeti olan hastalara tanı konulabilmesi için laparoskopi yöntemine başvurulabilir. Laparoskopi esnasında cerrahi müdahale yapılmaksızın sadece görüntüleme yapılıyorsa, bu yöntem tanısal laparoskopi olarak adlandırılmaktadır. Tanısal laparoskopi sırasında, incelemek amacıyla iç organ veya bu bölgedeki dokulardan örnek alınabilir.

İnfertilite tanısı konmuş hastalarda infertilite nedenlerinin tespiti için sıklıkla tanısal laparoskopi işlemine başvurulmaktadır. Laparoskop adı verilen cihaz ile fallop tüpleri, yumurtalıklar ve rahim detaylıca görüntülenerek infertiliteye neden olabilecek sorunlar incelenir.

Jinekolojik Laparoskopi Nedir? 

Laparoskopi yöntemi, birçok jinekolojik hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Pelvik bölgede yer alan kadın üreme organlarında gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi için laparoskopi yönteminin kullanılması, jinekolojik laparoskopi olarak adlandırılmaktadır. Jinekolojik laparoskopi sırasında incelenen üreme sistemi organları şunlardır:

  • Rahim (Uterus)
  • Yumurtalıklar (Over)
  • Fallop tüpleri

Jinekolojik laparoskopi yönteminde uygulanan cerrahi müdahaleler ile bu organlarda gelişen hastalıkların tedavisi mümkün olmaktadır.

Laparoskopik Ameliyat

Laparoskopik cerrahi yöntemi, kapalı ameliyat olarak bilinen bir yöntemdir. Laparoskop ile elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucunda gerekli cerrahi müdahaleler gerçekleştirilebilir. Cerrahi müdahale yapılabilmesi için, hastanın batın bölgesinde birkaç küçük boyutlu kesi açılır. Böylece, cerrahi müdahalede kullanılacak olan cihazlar bu kesilerden karın boşluğuna yerleştirilir.

Cerrahi işlem gerçekleştirilebilmesi için, laparoskopun karın içine yerleştirilmesi için açılan küçük kesi dışında, genellikle 2 veya 3 adet daha kesi açılması gerekir. Bu kesiler sayesinde, müdahalede gerekli olan tüm cihazların kullanımına olanak sağlanmış olur. Açılan bu kesilerin boyutları yarım santimetre ile 1 santimetre arasında değişmektedir.

Laparoskopi Nasıl Yapılır? 

Laparoskopi işlemi, anestezi altında ve steril ameliyathane koşullarında gerçekleştirilir. Böylece hastalar batın bölgesine açılan kesiler nedeniyle herhangi bir ağrı veya acı hissetmezler.

Laparoskopi işleminde öncelikle göbek deliği etrafında 1 cm boyutunda küçük bir kesi yapılır. Laparoskop bu kesiden karın içine yerleştirilir ve hem karın içi hem de pelvik bölgeden görüntü alınır. Bu görüntüler ekrana yansıtılarak, doktor tarafından incelenir. Cerrahi müdahalede bulunulacaksa, batın bölgesine küçük boyutlu 2 ya da 3 kesi daha açılır ve cerrahi aletler içeriye yerleştirilir.

Batın bölgesinde açılan bu küçük boyutlu kesilere, laparoskopik port adı verilmektedir. Portlara yerleştirilen trokar adı verilen bir cihaz sayesinde de cerrahi aletler portlardan kolayca içeriye sokulup dışarıya alınabilir.

Portlardan içeriye doğru ilerletilen laparoskop ve diğer cihazlar yardımıyla, sorunlu bölge tespit edilir ve gerekli müdahalede bulunulabilir.

Laparoskopinin Avantajları

Laparoskopi, hastalar ve doktorlar açısından son derece konforlu bir işlemdir. Laparoskopun ucunda yer alan yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde, çıplak gözle görülenden çok daha detaylı alan incelemesi yapılabilir.

Laparoskopi yönteminde batın bölgesinde açılan kesilerin boyutları, açık ameliyat yöntemindekilere göre çok küçüktür, bu da ameliyat esnasında kanama miktarının az olması anlamına gelir. Ayrıca, laparoskopi sonrasında hastaların iyileşme süresi de son derece kısa olmaktadır. Bu sayede, operasyon sonrası hastanede kalış süresi de kısaltılmış olur.

Açık ameliyat sonrasında, açılan büyük boyutlu kesilere bağlı olarak kişide ameliyat izi kalabilmekte ve bu da estetik kaygılara sebep olabilmektedir. Fakat laparoskopi işleminde açılan kesiler oldukça küçük olduğu için, herhangi bir estetik kaygıya sebep olmaz. Laparoskopi sonrasında günlük hayata dönme süresi daha kısa olup, ameliyat sonrası dönem daha konforlu geçmektedir. 

Laparoskopi Ne Kadar Sürer?

Tanısal laparoskopi işlemi yaklaşık 20-30 dakika içerisinde tamamlanır. Fakat cerrahi müdahale gerektiren durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Cerrahi işlemi de kapsayan, tedavi amaçlı laparoskopi uygulamasının süresi, yapılacak olan cerrahi işleme göre değişiklik göstermektedir.

Laparoskopi Sonrası

Myom, endometriozis, kanser veya yumurtalık kisti tedavisi amacıyla uygulanan laparoskopik ameliyat işlemlerinden sonra hastalar birkaç saat içinde yürüyebilmekte ve gıda tüketebilmektedirler. Hastalar, laparoskopi işleminin olduğu gün veya 1 gün sonrasında hastaneden taburcu olabilmektedirler. Laparoskopi sonrasında, hastaların günlük hayata dönüş süreci açık ameliyat yöntemlerine göre çok daha kısa olmaktadır.

İstanbul Laparoskopi Fiyatları 

Laparoskopi hem tanı hem de tedavi amacıyla uygulanabilen bir yöntemdir. Pelvik bölgedeki kadın üreme sistemine ait organlarda meydana gelen birçok rahatsızlığın tanı ve tedavisi için laparoskopik müdahaleye başvurulabilir. Laparoskopi işleminin türüne ve işlem sırasında uygulanabilecek cerrahi müdahale yöntemlerine göre laparoskopi fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. İstanbul laparoskopi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.