İstanbul Miyom Ameliyatı 

Miyom ameliyatı İstanbul, kadınların rahminde ortaya çıkan ve miyom adı verilen iyi huylu tümörlerin vücut dışına çıkarılması için yapılan cerrahi operasyondur. Miyomlar rahmin farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Miyom çok sık karşılaşılan bir sağlık problemidir ve üreme çağındaki kadınların yaklaşık %50’sinde görülmektedir. Miyomlar genellikle kansere yol açmaz, fakat bazı myom tiplerinin çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabileceklerinden tedavi edilmeleri gereklidir.

Miyom tedavisi hem cerrahi hem de medikal yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Cerrahi tedavi yöntemi, rahim alınmadan sadece miyomların açık veya kapalı (laparoskopik veya robotik) ameliyat teknikleri ile alınması işlemlerini kapsar. Miyom ameliyatının tıptaki adı “myomektomi”dir. Miyom ameliyatı ile ilgili detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.

Miyom Nedir?

Miyomlar, rahmin iç kısmında, yüzeyinde veya rahim duvarında ortaya çıkabilen, kanser riski taşımayan kitlelerdir. Myometrium adı verilen rahim (uterus) kası üzerinde oluşan bu tümörlerin kansere dönüşme ihtimalleri çok düşüktür. Miyomların oluşum sebepleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Vücutta salgılanan östrojen hormonu miktarına ve çeşitli genetik-moleküler değişikliklere bağlı olarak, rahimdeki miyomların miktarı ve büyüklükleri değişebilir.

Miyom Çeşitleri  

Miyomlar rahimde bulundukları bölgeye göre 4 farklı şekilde isimlendirilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre miyom çeşitleri şunlardır:

 • Rahmin dışında gelişen subseröz miyomlar (Bu miyomlar rahim duvarından dışarıya doğru büyümektedir)
 • Myometrium kası üzerinde gelişen intramural miyomlar (Fazla büyümeleri halinde dev miyom olarak isimlendirilir)
 • Rahme bir sap yardımıyla tutunan ve bu şekilde gelişen pediküllü miyomlar (İntramural olmaları halinde rahim içine, subsezoral olmaları halinde ise rahmin dışına doğru gelişim gösterirler)
 • Rahim iç tabakasında gelişen submukozal miyomlar (Bu miyomlar adet dönemlerinde ağır kanamalara sebep olur, gebe kalmayı güçleştirebilir ve erken doğum riskini arttırır)

Miyom Belirtileri

Miyomlar bulundukları rahim bölgesine, boyutlarına ve miktarlarına bağlı olarak vücutta çeşitli şikayetlere sebep olabilirler. Miyomların çok küçük olduğu durumlarda veya kişinin menopoz dönemine yaklaştığı zaman aralığında miyomlar belirti vermeyebilir. Kişilerde sıklıkla gözlenen miyom belirtileri şunlardır:

 • Uzun süren adet kanamaları
 • Sık idrara çıkma ve idrar yaparken yaşanabilen problemler
 • Adet kanamasının fazla miktarda olması ve pıhtı içermesi
 • Karında ağrı ve kramp şikayetleri
 • Adet dönemleri arasında yaşanan vajinal kanamalar
 • Karın bölgesinde şişkinlik ve baskı

Miyom Tedavisi Nedir?

Miyom tedavisinde, miyomların boyutlarına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak medikal veya cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilir. Kişi, gelecek hayatında hamilelik planlıyorsa veya rahmini aldırmak istemiyorsa, rahmin korunduğu fakat miyomların tedavi edildiği yöntemler ön plana çıkmaktadır.

Medikal tedavi yöntemleri, miyomların boyutlarını küçültmek ve miyomların sebep olduğu ağrı, kanama gibi şikayetleri hafifletmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu amaçla uygulanan medikal tedavi seçenekleri arasında antiinflamatuar ilaçlar, hormon içeren doğum kontrol yöntemleri (doğum kontrol hapı, implant, spiral, yama) ve geçici menopoza yol açan GnRH analogları bulunmaktadır.

Miyomlardan tamamen kurtulmak için ise cerrahi tedavi seçenekleri kesin çözümdür. Myomektomi olarak adlandırılan bu ameliyatlarda, rahim korunarak miyomlar alınabilmektedir. Myomektomi ameliyatları açık ve kapalı (laparoskopik veya robotik) yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Medikal tedaviyle karşılaştırıldığında, miyomların tamamen yok edilmesini sağladığı için daha etkin bir yöntemdir. Bir diğer cerrahi tedavi seçeneğinde ise miyoma giden damarların tıkanması, bu sayede miyoma sağlanan kan desteğinin kesilerek miyom boyutlarının küçültülmesi hedeflenir. Uterin arter (rahim damarı) embolizasyonu adı verilen bu yöntem sayesinde sadece haftalar içerisinde miyom boyutlarında belirgin küçülmeler elde edilebilir.

Miyom Ameliyatı (Myomektomi) Nedir?

Miyom ameliyatı (myomektomi) rahimdeki miyomların açık veya kapalı ameliyat teknikleri ile vücuttan çıkarılması işlemidir. Miyom ameliyatının hangi teknikle gerçekleştirileceği, miyomların boyutları ve konumlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Miyom ameliyatı ile, medikal tedavinin yetersiz kaldığı, miyomların sayıca çok ve büyük olduğu durumlarda, miyom tedavisi gerçekleştirilebilir.

Miyom Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Minimal invaziv cerrahi yöntemleriyle yapılan, dokuya verilen hasarın minimize edildiği ameliyat yöntemleri laparoskopik myomektomi, robotik myomektomi ve histeroskopik myomektomi olarak 3’e ayrılmaktadır.

 • Laparoskopik myomektomi işleminde, miyomlar kapalı cerrahi yöntemleriyle vücuttan çıkarılır. Bu yöntemde hastanın karın bölgesinde 2 veya 3 adet kesi açılır. Bu kesilerin boyutları yaklaşık 0.5-1 cm arasındadır. Miyomun bulunduğu bölgeye, bu kesilerden girilerek kameralar ve cerrahi ekipmanlar yerleştirilir. Kameralar ile rahim içi görüntülenerek miyomun bulunduğu nokta tespit edilir ve cerrahi aletler kullanılarak miyomlar bu bölgeden çıkartılır. Myomlar, özel torba içinde morselasyon aleti ile küçültülerek 1 cm’lik delikten çıkartılır. Bu yöntem rahmin dışında veya duvarında gelişen miyomların alınması için kullanılabilir.
 • Robotik myomektomi işleminde ise hastanın karın bölgesinde 2 adet 1 cm boyutunda, 2 adet 0,8 cm boyutunda, toplam 4 adet kesi açılır. Bu kesiler sayesinde hastanın karın bölgesine bir kamera, iki cerrahi alet ve bir asistan portu yerleştirilir. Miyomların rahim duvarından ayrılması için kesik atılır ve sonrasında miyom özel bir torba içerisinde parçalanarak çıkartılır.
 • Histeroskopik myomektomi yöntemi, rahim içindeki miyomların alınmasında kullanılan yöntemdir. Bu işlemde cerrahi aletler ve kamera, vajina içerisinden konumlandırılır.

Yukarıda sayılan minimal invaziv cerrahi yöntemleri sayesinde miyom ameliyatları gerçekleştirilebilmektedir. Karın bölgesinde açılan kesi boyutları açık ameliyat yöntemlerine göre çok daha küçük olduğundan, bu yöntemlerde enfeksiyon riski de en aza indirilmektedir. Bunlarla birlikte, ameliyat sonrası hastanın iyileşme süresi de kısaltılmış durumdadır.

Açık Miyom Ameliyatı Sonrası İyileşme

Açık miyom ameliyatında hastanın karın bölgesinde yatay veya dikey doğrultuda kesiler açılarak miyomların çıkartılması sağlanır. Açık miyom ameliyatının tıptaki ismi “abdominal miyomektomi”dir. Bu cerrahi işleme, rahimde sayıca çok fazla ve çok büyük boyutlu miyom olması durumunda başvurulur. Karın bölgesinde açılan yatay kesilerin boyutu yaklaşık 7-10 cm’dir. Bu boyutta bir kesi, miyomların çıkartılabilmesi için genellikle yeterli olmaktadır. Dikey kesiler ise çok büyük boyutlu miyomların (dev miyom) çıkartılması amacıyla açılmaktadır. Açık ameliyatlarda dikey kesi yöntemi çok nadir uygulanmaktadır.

Miyom Ameliyatı Sonrası

Miyom ameliyatında uygulanan tekniklere göre iyileşme süreleri de değişiklik göstermektedir. Ameliyat, laparoskopik veya robotik yöntemlerle gerçekleşmişse hasta ameliyatın yapıldığı gün veya 1 gün sonrasında taburcu edilebilir. Kapalı ameliyat yöntemlerinin uygulandığı durumlarda hastaların günlük hayata dönüş süreleri kısa olmaktadır.

İyileşme süreci, açık miyom ameliyatı geçirmiş hastalarda biraz daha uzun sürebilmektedir. Ameliyat sonrasında ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Ayrıca, açık miyom ameliyatında başvurulan kesiler yüzünden, sezaryende olduğu gibi, kişide ameliyat izi kalabilmektedir.

Miyom Ameliyatı Sonrası Hamilelik

Bazı durumlarda miyomlar kişide kısırlığa ve düşüklere sebep olabilmektedir. Bu nedenle, hamile kalmayı planlayan kişilerde veya hamileliğini sağlıklı bir şekilde sürdürmek isteyen kişilerde miyomlar mutlaka tedavi edilmelidir. Miyom ameliyatı sırasında rahim herhangi bir zarar görmediği için, bu durum kişinin gebe kalmasını etkilemez. Miyom tedavisi sonrasında adet düzensizlikleri ve ağrı, kanama gibi şikayetler büyük ölçüde azalır. Ameliyattan yaklaşık 4-6 ay sonrasında ise gebelik planlaması yapılabilir.

İstanbul Miyom Ameliyatı Fiyatları

Miyomlar çoğunlukla kanserleşme riski düşük, iyi huylu tümörler olsalar da bazı durumlarda çeşitli sağlık problemlerine yol açabilirler. Bazı miyom çeşitleri, boyutları ve sayılarına bağlı olarak vücutta hiçbir belirti göstermeyebilir ve düzenli doktor kontrolleri sırasında fark edilebilir. Ancak, büyük boyutlu ve sayıca çok olabilen miyomlar kadınlarda adet düzensizliklerine, ağrılı adet kanamalarına, karında şişlik ve kramp gibi şikayetlere ve uzun süren kanamalara sebep olabilirler. Bu şikayetlerin giderilmesi için miyom ameliyatına başvurulmaktadır. İstanbul miyom ameliyatı fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.