İstanbul Periton Kanseri Tedavisi

Periton kanseri İstanbul, karın zarı kanseri veya primer periton kanseri olarak adlandırılır. Çok nadir görülen bir kanser türü olan periton kanserinin görülme sıklığı 1 milyonda 6’dır. Periton kanseri, belirtileri ve görüntüsü açısından yumurtalık kanserine benzerlik gösterir ve aynı tedavi yöntemleriyle iyileştirilir.

Karın zarı, karnın tamamı ile birlikte karaciğer, dalak, barsaklar gibi organları da kaplamaktadır. Fazla sayıda iç organa temas ettiği için periton kanserinin vücutta yayılımı genellikle hızlı olmaktadır. Bu kanser çeşidi, hastalığın ilk evrelerinde genellikle belirti vermez. Bu yüzden de tanısı çoğunlukla ilerleyen evrelerde konulabilir. Fakat tüm kanser türlerinde olduğu gibi periton kanseri tedavisinde de erken teşhis büyük öneme sahiptir. Hastalığın erken evrelerde tespit edilebilmesi için her yıl düzenli olarak jinekolojik kontrollere gidilmelidir.

Periton (karın zarı) kanseri hakkında detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.

Karın Zarı Kanseri Nedir?

Periton adı verilen karın zarı, epitel hücrelerinden oluşmuştur. Karaciğer ile birlikte sindirim ve üreme sistemi organlarını kaplar. Periton dokusu iki katmanlı bir zar yapısından oluşmuştur ve katmanların arasında bulunan sıvı sayesinde iç organları korur, organlara hareket kolaylığı sağlar. Dıştaki zar pariyetal, organlara yakın olan iç kısımdaki zar ise visseral periton olarak adlandırılır. Karın zarında ortaya çıkan problemler bu iki katmandan sadece birinde görülse bile hızlı bir şekilde diğer katmana da yayılır. Vücudun diğer kısımlarındaki kanserlerin peritona yayılabildiği gibi, periton kanseri de karın zarındaki hücrelerde başlayıp çevre dokulara yayılır. Karın zarı hücrelerinin çok sayıda mutasyona uğraması sonucu primer periton kanseri oluşur. Diğer organlardaki mutasyonlu hücreler sonucu gelişen ve peritona yayılan kanserler, primer periton kanseri sınıflandırmasına girmez. Periton kanseri genellikle hiçbir belirti göstermediği için erken evrelerde teşhisi zordur. Kanserli hücrelerin mikroskop altındaki görünümü, kanserin seyri ve uygulanan tedavi yöntemleri yönünden yumurtalık kanseri ile benzerlik gösterse de yumurtalık kanserine göre daha nadir görülür.

Periton Kanseri Belirtileri

Karın zarı kanseri belirtileri, kanserli hücreler vücutta yayılım gösterinceye kadar kendini gizleme eğilimindedir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ortaya çıkan belirtiler ise periton kanserine özel değil tüm kanser türlerinde görülen genel belirtilerdir. Periton kanserinin başlıca belirtileri şunlardır:

 • Karın ağrısı
 • Az idrara çıkma
 • İştahsızlık sonucu kilo kaybı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Karında şişkinlik
 • Karında kitle hissedilmesi
 • İshal veya kabızlık

Karın zarı kanserinin ileriki evrelerinde karında bir sıvı birikimi olur. Bu sıvıya assit adı verilir. Assit sıvısı, kişide mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir. Bazı durumlarda ise akciğerleri yukarı doğru iterek kişide nefes darlığı görülmesine sebep olabilir. Karında assit sıvısı birikmesine bağlı olarak hastalarda yorgunluk şikayeti de gözlenebilir.

Karın Zarı Kanseri Nasıl Oluşur?

Periton kanserine neyin sebep olduğu henüz tam olarak bilinmemektedir fakat kanserin karın zarı hücrelerinde gerçekleşen bir dizi mutasyon sonucu başladığı bilinmektedir. Kadınlarda daha sık rastlanan periton kanserinin risk faktörleri yumurtalık kanserine sebep olan faktörler ile benzerlik göstermektedir. Bu faktörler şunlardır:

 • Meme kanserine veya endometriozis hastalığına yakalanmış olmak
 • İleri yaş (Özellikle 60 yaş ve üzeri)
 • Obezite
 • Genetik yatkınlık (BRCA1 ve BRCA2 genlerinin mutasyonu periton kanseri riskini arttırmaktadır)
 • Çevresel faktörler (Vücudun bel ve bel altı bölgesine talk pudra sürülmesi ve zararlı bazı moleküllere uzun süre maruz kalınması periton kanseri riskini arttırır)

Periton kanserine yakalanma riskini azaltan bazı faktörler ise şu şekildedir:

 • Doğum kontrol hapı kullanımı (ilaç kullanımı sona erdikten 20 yıl sonra bile riski azaltıcı etkisi devam etmektedir)
 • Fallop tüplerinin bağlanması veya alınması
 • 35 yaşından önce anne olmak ve emzirmek

Periton Kanseri Tanısı

Karın zarı kanseri teşhisinin konulabilmesi için, hasta öyküsü dinlendikten sonra detaylı bir fiziki muayene gerçekleştirilir. Periton kanseri belirtileri diğer kanser türlerinin belirtileri ile benzerlik gösterdiği için bu kanseri teşhis eden özel bir yöntem yoktur. Kesin tanı için ek tahliller yapılmalıdır. Periton kanseri tanısı için başvurulabilecek tetkikler şunlardır:

 • Kan testleri: Yapılan kan tahlillerinde CA-125 ve diğer tümör belirteçlerinin seviyesine bakılır. Vücutta tümörlü hücreler bulunuyorsa, CA-125 değeri yükselebilir. Fakat bu değer sadece karın zarı kanseri durumunda artış göstermediği için kesin tanı için başka tetkikler de yapılmalıdır. Dolayısıyla kan tahlili, kesin tanı için değil sadece teşhis amacıyla başvurulabilecek yardımcı bir tetkiktir.
 • Görüntüleme: MRI, vajinal ultrason ve bilgisayarlı tomogrofi (BT) gibi görüntüleme yöntemleri ile şüpheli bölge incelenebilir ve tümör varlığı değerlendirilir. Bazı durumlarda PET-BT taraması uygulanabilir.
 • Biyopsi ve laparoskopi: Biyopsi ve laparoskopi, kesin tanı konulabilmesi için başvurulan önemli tetkiklerdir. Biyopsi işleminde, karın bölgesindeki farklı dokulardan örnekler toplanır ve dokular incelenir. Laparoskopi işleminde ise karın bölgesine kameralı bir cihaz yerleştirilerek kanserli doku olup olmadığı incelenir.

İstanbul Periton Kanseri Tedavisi

Karın zarı kanseri tedavisi, hastanın genel sağlık durumu ve hastalığın ilerleme evresi göz önüne alınarak hasta özelinde planlanır. Hastalığın tedavisinde yalnızca bir tedavi yöntemi uygulanabileceği gibi farklı tedavi seçeneklerinin kombinasyonları da sürece uygun olarak değerlendirilebilir.

Periton kanseri erken evrelerinde çok nadir belirti verir. Dolayısıyla hastalık teşhis edildiğinde hasta genellikle evre 3 veya 4’tedir. Kanserli hücrelerin pelvis dışına ve karın arkasındaki lenf düğümlerine yayılım gösterdiği durum evre 3 olarak adlandırılmaktadır. Evre 4’te ise tümörlü hücreler karaciğer gibi yakın organlara ve vücudun diğer kısımlarına ilerler. Periton kanseri tedavisinde uygulanabilecek tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Cerrahi tedavi: Kanserli dokuların tümünün vücuttan çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda cerrahi tedavi yöntemine başvurulur. Teknik olarak tümörlerin tümü vücuttan çıkarılamayacak durumda ise en büyük tümör boyutu 1 cm’nin altında kalacak şekilde bir cerrahi işlem gerçekleştirilir. Bu sayede tümörlü hücrelerin kemoterapiye duyarlılığı arttırılır. Operasyon sırasında mikroskobik hastalıklara etki göstermesi amacıyla sıcak kemoterapi uygulanabilir. Kemoterapi ve cerrahi tedavi seçenekleri çoğunlukla beraber uygulanır.
 • Kemoterapi: Karın zarı kanseri tedavisinde, cerrahi tedavi seçeneklerinin etkisinin artması amacıyla kemoterapi uygulanır.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, cerrahi tedavi ve kemoterapi kadar sık uygulanan bir tedavi çeşidi değildir. Periton kanseri veya over kanserinde, radyoterapi çok nadir durumlarda uygulanmaktadır.

İstanbul periton (karın zarı) kanseri tedavisi ile ilgili detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.