İstanbul Sıcak Kemoterapi (HIPEC)

Sıcak kemoterapi İstanbul, diğer adıyla Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC-Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy), ameliyat esnasında kanserli doku ve lezyonların bütünüyle temizlenmesini takiben kemoterapi ilaçlarının ısıtılarak belirli basınç altında karın boşluğuna verilmesi işlemidir. Sıcak kemoterapinin uygulama alanı eskiden sadece karın ve bağırsak kanserleriyle sınırlıyken, günümüzde yumurtalık kanseri vakalarında da uygulanmaya başlanmıştır. Araştırmalar sonucunda sıcak kemoterapinin belirli hasta gruplarında yaşam süresini anlamlı oranda uzattığı ve onkolojik sonuçları olumlu etkilediği gösterilmiştir.

Sıcak kemoterapi uygulaması, mutlaka alanında uzman bir jinekolog onkolog hekim tarafından, tam donanımlı koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Yazımızın devamında “sıcak kemoterapi nedir?”, “sıcak kemoterapi nasıl uygulanır?” gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Sıcak kemoterapi uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz. 

Sıcak Kemoterapi (HIPEC) Nedir?

Sıcak kemoterapi, cerrahi tedavi seçeneklerini destekleyici bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sıcak Kemoterapi Neden Yapılır?

Kemoterapi ilaçlarının sitotoksik etki denen kanserli hücreleri öldürme etkisi ısıyla beraber artmaktadır. İlaçların kanserli hücreler üzerindeki etkisi, dolayısıyla dokulardaki etkinliği sıcaklığın etkisiyle artar. Ayrıca sıcaklık, tek başına anti-tümör etkisi olan bir faktördür. Kemoterapi ilaçlarının kan yolu yerine direkt karın bölgesine uygulanması, tüm alanı etkilediği ve yüksek dozlarda uygulama yapmayı mümkün kıldığı için tercih edilmektedir. İlaçlar kana verilmediği için, bu ilaçların böbrek ve karaciğer üzerindeki yan etkileri de çok daha az olmaktadır.

Sıcak Kemoterapi Kimlere Uygulanır? 

Sıcak kemoterapi, bağırsak, apandisit ve yumurtalık kanseri gibi karın iç kısmıyla sınırlı kanser türlerinin tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Bazı durumlarda mide kanseri vakalarında da uygulanabilir. Yumurtalık kanseri hastalarında, hangi hasta grubunun bu tedaviden yararlanabileceğinin belirlenmesi için ise mutlaka bir jinekolog onkolog cerraha danışılmalıdır.

Sıcak Kemoterapi Başarı Oranı

Sıcak kemoterapi uygulamasında başarı oranını etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

 • Hastanın genel sağlık durumu
 • Tümörün vücutta yayılma durumu
 • Hastalığın hangi evrede olduğu
 • Tümörün kemoterapiye hassaslığı
 • Kemoterapi ilacının dozu
 • Kemoterapinin süresi
 • Perfüzyon ısısı

Sıcak Kemoterapi Nasıl Yapılır?

Sıcak kemoterapi işlemi öncesinde sitoredüktif cerrahi uygulanır. Sitoredüktif cerrahi sayesinde karın içerisine yayılmış durumdaki tümörler makroskobik olarak tamamen temizlenir. Sonrasında ise hastanın vücut yüzey alanı ve böbrek fonksiyonlarına göre belirlenen dozdaki kemoterapi ilacı ısıtılmaya başlanır. Cerrahi işlem sonlandıktan sonra, 4 adet HIPEC kateteri, uçları karın içinde tespit edilen noktalara gelecek şekilde yerleştirilir. Kateterlerden ikisi, 41-43 derece sıcaklığa kadar ısınmış olan kemoterapi ilacının solüsyon ile birlikte karın içine verilmesinde görevlidir. Diğer iki kateter ise, ilaçların sıcak kemoterapi cihazına geri dönmelerini sağlar. Sıcak kemoterapi uygulaması yaklaşık 70-90 dakikada tamamlanır. İşlemden sonra kişinin vücut ağırlığına bağlı olarak ilacın bir kısmı vücutta bırakılabilir.

Sıcak kemoterapi uygulaması mutlaka tam donanımlı bir sağlık merkezinde, bu alanda uzman kanser cerrahları tarafından, deneyimli bir anestezi ekibi eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

Sıcak Kemoterapi Hastalarına Sonrasında Normal Kemoterapi Uygulanır mı? 

Sıcak kemoterapi uygulanan hastalarda ek bir kemoterapi uygulamasına gerek olup olmayacağı, hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Tümör tipine bağlı olarak, genellikle tekrarlama ihtimali olan veya erken nüks etme ihtimali yüksek olan tümör tiplerinde sıcak kemoterapi sonrası sistemik kemoterapi uygulaması yapılabilir.

Sıcak Kemoterapi Cihazı

Sıcak kemoterapi cihazı, kemoterapi ilaçlarının 41-43 dereceye kadar ısıtılarak karın içine uygulanmasını sağlayan cihazdır. Sıcak kemoterapi cihaz fiyatları, cihazın markasına ve sahip olduğu özelliklere göre değişmektedir.

Sıcak Kemoterapi Uygulayacak Ekip Kimlerden Oluşmalıdır?

Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulaması mutlaka tam donanımlı sağlık merkezlerinde gerçekleştirilmelidir. Uygulamaları gerçekleştirecek ve tedavi sürecinde görev alacak hekimler arasında operasyon öncesi görüntüleme için deneyimli radyologlar, hastaların kemoterapi tedavilerinin düzenlenmesi için tıbbi onkologlar, tanıların doğruluğu için deneyimli patologlar, PET tomografi değerlendirmesi için nükleer tıp uzmanı, hastaların beslenmelerinin düzenlenmesi için uzman diyetisyenler, yoğun bakımda hastaların takibini yürüten deneyimli anestezi doktorları yer almaktadır. JineOnkoGrup olarak, over kanseri hastalarımızı ekip iki jinekolog onkolog, cerrahi onkolog, radyolog, patolog, medikal onkolog ve radyasyon onkoloğundan oluşan Tümör Konseyi’nde değerlendirip, tedavi önerilerimizi sunmaktayız.

Sıcak Kemoterapi Ameliyatı Sonrası

Sıcak kemoterapi ameliyatı cerrahi bir operasyondur ve diğer tüm cerrahi operasyonlarda görülme riski olan komplikasyonlar bu ameliyat için de söz konusu olmaktadır. Fakat sıcak kemoterapi ameliyatı sonrası komplikasyon oranı son on yılda giderek azalmıştır. Günümüzde, giderek azalan komplikasyon oranları sayesinde, sıcak kemoterapi ameliyatları son derece güvenli kabul edilmektedir.

Sıcak Kemoterapinin Faydaları

Sıcak kemoterapi uygulamasının başlıca faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Geleneksel kemoterapiye göre iyileşme sürecinin daha rahat olması
 • Isı sayesinde ilaçların etkinliğinin arttırılması
 • Tümörlerin kemoterapiye olan direncinin önlenmesi
 • Lokal bir bölgeye uygulanabilmesi
 • Daha yüksek ilaç dozlarının güvenli bir şekilde vücuda verilmesi
 • Geleneksel kemoterapi uygulamasına göre daha az yan etki görülmesi
 • Gözle görülemeyecek kadar küçük kanser hücrelerini yok etmesi

Sıcak Kemoterapi Kaç Saat Sürer?

Sıcak kemoterapi uygulaması, yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde tamamlanmaktadır.

İstanbul Sıcak Kemoterapi Fiyat

Sıcak kemoterapi uygulaması mutlaka alanında uzman hekimler tarafından, multidisipliner sağlık kurumlarında gerçekleştirilmelidir. Tedavide uygulanacak yaklaşım, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak belirlenir. Dolayısıyla sıcak kemoterapi fiyatları hastane bazında değişiklik gösterebilmektedir. İstanbul Sıcak kemoterapi fiyatları ile ilgili detaylı bilgi almak için JineOnkoGrup ile iletişime geçebilirsiniz.